Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Tổng hợp thông tin của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

12/03/2020 11:48

Báo cáo cung cấp thông tin và thực hiện quản trị Công ty

Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Hồng Sơn

2. Trần Quốc Khánh

3. Trần Trung Khánh

4. Dương Thị Huệ

5. Nguyễn Văn Rin

Ban Kiểm soát:

1. Trương Thị Lan Hương

2. Phan Thị Trang

3. Võ Thị Diệu Phương

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử