Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015-2019

02/01/2020 17:48

Thông báo số 800/ĐKKD ngày 27/12/2019 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn số 9990/UBND-KH 27/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ 2015-2019 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Công văn số 3937/SKHĐT-ĐKKD ngày 20/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn số 9725/UBND-KH ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn 3560/STC-GCS&DN ngày 16/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Công văn số 885/CV-MTĐT ngày 09/12/2019 của Công ty về việc Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2015-2019

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử