Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799
Giới thiệu

Năm 1975, sau khi giải phòng hoàn toàn miền nam Việt Nam, ngày 01/5/1975 Phòng quản lý Đô thị và Nhà đất được thành lập để đảm trách công việc vệ sinh môi trường trong thành phố, là tiền thân của Công ty hiện nay. Cùng với sự phát triển chung của thành phố Huế và sự lớn mạnh của đơn vị, ngày 28/12/1985, UBND TP Huế ban hành quyết định số 59/QĐ-UB thành lập Công ty Quản lý Công trình Đô thị Huế. Năm 1991, UBND thành phố Huế ban hành quyết định số 501/QĐ-UB ngày 05/8/1991 về việc thành lập Trung tâm Quản lý Vệ sinh Môi trường Đô thị Huế.

Qua quá trình phát triển, lớn mạnh và mở rộng địa bàn hoạt động đến các huyện lân cận trong tỉnh, ngày 06/2/1998 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 183/1998/QĐ-UBND về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Môi trường ....    >> Đọc tiếp