Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Tờ trình, nghị quyết và biên bản đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022 11:12

Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở gian đoạn thực hiện dự án

 

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử