Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

16/04/2024 15:40

Thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (Thay thế thông báo số 13/2024/TB-MTĐT ngày 15/04/2024)

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử