Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thay thế thông báo số 159/2023/TB-MTĐT ngày 23/03/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

23/03/2023 10:20

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thay thế thông báo số 159/2023/TB-MTĐT ngày 23/03/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử