Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo v/v chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2023 15:23

Thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Biên bản đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

 

 

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử