Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ông Lê Phi Hải

26/06/2023 14:26

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HQĐT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo đơn xin thôi làm Kế toán trưởng của bà Dương Thị Huệ và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ông Lê Phi Hải

Quyết định số 369/QĐ-MTĐT bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ông Lê Phi Hải

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử