Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 và Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

01/12/2023 14:12

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

 
 
Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử