Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022 13:03

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử