Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo đơn xin thôi giữ chức Kế toán trưởng của bà Dương Thị Huệ đã được Ban Lãnh đạo đồng kèm theo NQ và QĐ

26/06/2023 14:15

Nghị quyết số 19/2023/NQ-HQĐT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo đơn xin thôi làm Kế toán trưởng của bà Dương Thị Huệ và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Ông Lê Phi Hải

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo đơn xin thôi giữ chức Kế toán trưởng của bà Dương Thị Huệ, đã được Ban Lãnh đạo đồng ý kèm theo quyết định miễn nhiệm số 368/QĐ-MTĐT

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử