Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức 2021 đính kèm nghị quyết ĐH đồng Cổ đông năm 2022 và nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức 2021

24/05/2022 16:29

Thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Độ thị Huế

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử