Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

ÔNG PHAN LÊ HIẾN GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ NHIỆM KỲ 2020-2025.

02/12/2023 15:30

ÔNG PHAN LÊ HIẾN GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ NHIỆM KỲ 2020-2025.

Ngày 1/12/2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, nội dung chính tập trung vào miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thành viên HĐQT mới và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Hồng Sơn đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2023. Trước đó, ngày 12/10/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc điều động và cử ông Phan Lê Hiến, Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh là người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; giới thiệu để Đại hội đồng Cổ đông Công ty bầu vào HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Phan Lê Hiến là người có phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị tốt và trình độ chuyên môn vững vàng ; đã kinh qua nhiều vị trí công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành. Đại hội đồng Cổ đông đã bầu ông Phan Lê Hiến bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã bầu ông Phan Lê Hiến giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1/12/2023 cho đến khi ĐHCĐ nhiệm kỳ mới 2025-2030, đại diện cho 60%/51% vốn nhà nước.

Đến tham dự đại hội, có ông Hoàng Hải Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Võ Lê Nhật, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các cổ đông.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Hải Minh, Tỉnh Ủy Viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao vai trò, ghi nhận thành tích mà cá nhân ông Nguyễn Hồng Sơn đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong suốt thời gian là người đại diện phần vốn nhà nước từ khi Công ty đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần đến nay, ông đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã lãnh đạo Tập thể Cán bộ Công nhân viên - người lao động Công ty đoàn kết, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mọi kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo tỉnh cũng đã bày tỏ rất tin tưởng ông Phan Lê Hiến ở cương vị mới với vai trò mới sẽ kế thừa truyền thống của Công ty qua các thời kỳ, xây dựng Công ty luôn là một tập thể đoàn kết- vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nỗ lực xây dựng Thừa Thiên Huế luôn Xanh – Sạch – Sáng và đẹp hơn, cùng góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, hướng tới thành phố vườn, đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường” theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Lê Hiến - tân Chủ tịch HĐQT Công ty đã cám ơn Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể NLĐ công ty đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm ông trong cương vị mới; đồng thời đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và tiếp thu lĩnh hội những ý kiến quan tâm chỉ đạo tâm huyết của lãnh đạo tỉnh dành cho cá nhân ông và công ty. Với nhiệm vụ mới được giao là người đại diện phần vốn nhà nước cũng là chủ tịch HĐQT Công ty, ông Phan Lê Hiến cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực và phát huy những thành quả của Công ty đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hết mình với tinh thần đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt mọi chức trách nhiệm vụ được giao; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết cùng với HĐQT, ban TGĐ và tập thể NLĐ xây dựng và phát triển doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng sứ mệnh của đơn vị đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của UBND tỉnh và quý cổ đông. Từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ mới.

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử