Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Lịch trình vệ sinh, thu gom rác tại các phường thuộc địa bàn thành phố Huế

11/05/2021 10:25

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế kính thông báo Lịch trình vệ sinh, thu gom rác tại các phường thuộc địa bàn thành phố Huế như sau:

* Khu vực Bắc Sông Hương:

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Hương Long.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Hương Long.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Hương Sơ.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Hương Sơ.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Kim Long.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Kim Long.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Bình.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Bình.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Cát.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Cát.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hậu.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hậu.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hiệp.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hiệp.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Thuận.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Thuận.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Tây Lộc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Tây Lộc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Hòa.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Hòa.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Lộc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Lộc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thuận Thành.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thuận Thành.

 

* Khu vực Nam Sông Hương:

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Cựu.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Cựu.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Đông.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Đông.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường An Tây.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường An Tây.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Hội.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Hội.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phú Nhuận.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phú Nhuận.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phước Vĩnh.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phước Vĩnh.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Phường Đúc.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Phường Đúc.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thủy Biều.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thủy Biều.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Thủy Xuân.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Thủy Xuân.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Trường An.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Trường An.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Vĩnh Ninh.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Vĩnh Ninh.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Vỹ Dạ.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Vỹ Dạ.

- Lịch trình vệ sinh, thu gom rác thủ công tại phường Xuân Phú.

- Lịch trình thu gom rác bằng cơ giới (qua thùng) tại phường Xuân Phú.

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử