Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

23/10/2020

(23/10/2020)

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử