Liên hệ.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

46 Trần phú
Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3848.242

;