Liên hệ.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Điện thoại:

Văn phòng: (0234)3.848242

XN môi trường Nam Sông Hương: (0234)3.848242-112

XN môi trường Bắc Sông Hương: (0234)3.848242-115

Địa chỉ:

46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh
Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế