Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông

12/03/2020 11:52

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử