Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

22/03/2022 10:28

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử