Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

16/04/2020 16:51

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Giấy mời họp

Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Công văn 740/STC-GCS&DN về việc thông nhất các nội dung để Người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên

Báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ 2015-2019 định hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo thường niên – Niên độ Kế toán 2019

Tin tức liên quan

Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử