Nghĩa trang và dịch vụ đưa tang, mai táng

I. Cấp đất nghĩa trang phía Bắc, Nam, nghĩa trang phía Nam (mới) – xã Thủy Phù (theo quy định hiện hành của UBND Tỉnh)

Loại mộ

Đơn giá

(đ/m2)

Thành tiền

(đ/ô mộ)

1. Mộ cải táng:

 

 

   - Loại 0,6 m2

268.000

160.800

   - Loại 3  m2

240.000

720.000

   - Loại 4 m2

240.000

960.000

2. Mộ an táng

 

 

   - Loại 5 m2

212.000

1.060.000

   - Loại 5 m2/ô (kèm khung tĩnh)

 

5.300.000

   - Loại 9 m2

212.000

1.908.000

 

      II. Khâm liệm

      - Trường hợp liệm 1 lần (thông thường): 1.000.000đ.

      - Trường hợp đậy nắp quan tài sau: 1.200.000đ.

      III. Gánh đám

Cự ly gánh

Gánh lên

Gánh xuống

Gánh lên và xuống

Đơn giá (đ/gánh)

Số người gánh

Đơn giá (đ/gánh)

Số người gánh

Đơn giá (đ/gánh)

Số người gánh

≤ 150m

2.760.000

24

3.920.000

28

5.440.000

32

> 150m và ≤ 300m

2.960.000

24

4.160.000

28

5.780.000

32

> 300m và ≤ 450m

3.390.000

30

5.100.000

34

6.120.000

36

> 450m và ≤ 600m

3.630.000

34

5.700.000

38

6.800.000

40

> 600m và ≤ 750m

3.890.000

34

6.010.000

38

7.230.000

40

> 750m và ≤ 900m

4.160.000

34

6.340.000

38

7.700.000

40

> 900m và ≤ 1200m

4.450.000

34

6.700.000

38

8.180.000

40


     
* Ghi chú:

      - Gánh lên hoặc chỉ gánh xuống:

      + Trong phạm vi Thành phố Huế: phương tiện đến nơi làm việc, đội âm công tự lo; chi phí chuyên chở bộ đồ gánh được tính vào đơn giá, đội âm công không được thu thêm của khách hàng (Công ty thanh toán chi phí này cho đội âm công).

      + Ngoài phạm vi Thành phố Huế: khách hàng phải chịu chi phí cho việc thuê phương tiện đưa đón đội âm công (hoặc có thỏa thuận khác).

      + Gánh lên 24 người là hình thức gánh quây bao; nếu gia đình yêu cầu gánh dàn đám đầu rồng, số người gánh tối thiểu là 28 người, đơn giá tăng 26% (bao gồm chi phí chở bộ dàn gánh).

      - Gánh lên và xuống: khách hàng phải chịu chi phí cho việc thuê phương tiện đưa đón đội âm công (hoặc có thỏa thuận khác).

      - Thời gian phục vụ từ 4 – 5 giờ đồng hồ.

      Thời gian phục vụ kéo dài từ 5 giờ đồng hồ trở lên thì đơn giá sẽ tăng thêm 400.000 – 500.000đ/1 giờ vượt thêm.

      - Nếu khách hàng có yêu cầu tăng thêm số người trong đội âm công thì ứng với từng cự ly, đơn giá sẽ tăng:

      + 100.000 – 130.000đ/người tăng thêm khi gánh lên.

      + 130.000 – 160.000đ/người tăng thêm khi gánh xuống.

      + 160.000 – 180.000đ/người tăng thêm khi gánh lên và xuống.

      IV. Xe đưa tang, đưa đón khách

Điều kiện

 

Đơn giá (đ/chuyến)

Xe đưa tang (Kia)

Xe âm công

(Samco)

a. Điểm lên xe từ Thành phố:

 

 

- Đến nơi xuống ≤ 10km (Thành phố Huế)

1.300.000

700.000

- Đến NTND phía Bắc, Nam

1.390.000

800.000

- Đến các xã phụ cận (thuộc huyện, lỵ)

1.580.000

900.000

b. Điểm lên xe từ TP Huế đến các huyện, lỵ lân cận > 10km

áp mức giá ≤ 10km, tăng 1km
cộng thêm 15.000đ ÷ 25.000đ

 

      Đối với dịch vụ đưa đón khách: đơn giá cộng thêm thuế GTGT 10%.

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Huế

Thời tiết Huế