Bán thanh lý tài sản

         Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức bán thanh lý các tài sản đã qua sử dụng như sau:

1.Chi tiết tài sản bán thanh lý:

Đính kèm phụ lục: Chi tiết tài sản bán thanh lý năm 2016

2. Hình thức bán:

- Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất là người trúng chào giá và được mua (ưu tiên cho người mua cả lô hàng).

- Nếu người trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng chào giá mà không tới trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế ký hợp đồng thì người đó mất tiền đặt cọc và quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao sau liền kề.

3. Thời gian xem tài sản: vào lúc 09h00 ngày 16/6/2016 tại Khu Tập kết Vật liệu xây dựng HTKT Hương Sơ  - Cụm Công nghiệp, làng nghề Hương Sơ, thành phố Huế.

4. Thời gian đăng ký, nhận thư chào giá và đặt cọc.

- Thời gian đăng ký và đặt cọc: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày xem tài sản. Số tiền đặt cọc: 10.000.000đ (mười triệu đồng).

- Thư tham gia chào giá được gửi phong bì dán kín và gửi trực tiếp tới địa chỉ:

+ Phòng Kế hoạch – Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

+ Địa chỉ: 46 Trần Phú – Phước Vĩnh – Huế.

+ Điện thoại liên hệ: 0543 848242-202

- Trên phong bì ghi rõ: thư chào giá nguyên lô hoặc thư chào giá từng loại phương tiện, thiết bị trong danh mục (Đính kèm mẫu thư chào giá).

- Thời gian nhận thư: từ 9h30 ngày 16/6/2016 đến 9h00 ngày 22/6/2016.

* Thư chào giá được xem là hợp lệ khi có dấu treo của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế và đã nộp tiền đặt cọc.

5. Thời gian công bố người trúng:

- Hội đồng bán tài sản của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế sẽ mở thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá.

Thời gian tổ chức mở thư chào hàng: 09h30 ngày 22/6/2016 tại 46 Trần Phú – Phước Vĩnh – Huế

- Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôi sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

Chi tiết xem tệp đính kèm