Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
Địa chỉ: 46 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
Điện thoại: 84-54- 3848242 - Fax: 84-54- 3848075
Email: info@hepco.com.vn; mtdt-hue@dng.vnn.vn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Huế

Thời tiết Huế